Hírek

Elérhetőségek

Híres szülötteink, díjazottaink

Lukács Józsefné Varga Eszter

Lukács Józsefné Varga Eszter ezt írta magáról visszaemlékezésként:

Tovább »

Pilismarótért emlékérem

Pilismarót Községi Közös Tanács Pilismarót község fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő társadalmi munka elismeréseként 1979-ben emlékplakettet alapított. Az emlékplakettet a képzőművészeti lektorátusnak adott megbízás alapján és annak zsűrizését követően Borbás Tibor, községünkben élt szobrászművész készítette el.
Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2006.(V. 29.) ÖKT. rendeletével szabályozta a Képviselő-testület által adományozható kitüntetéseket és kitüntető címeket.

Tovább »

Dr. Beer Miklós

Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 82/2009. (IX. 28.) ÖKt határozatával Dr. Beer Mikós püspök úr részére több évtizedes pilismaróti plébánosi tevékenysége során végzett közösségépítő munkájáért, a település fejlődése érdekében kifejtett tevékenységéért "PIilismarót Község Díszpolgára" címet adományozta.

Tovább »

Zsoldos Gábor

Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2006. (VI. 26.) Ökt határozatával a Pilismaróti Református Lelkészi Hivatal kezdeményezésére néhai Zsoldos Gábor református lelkipásztornak, a Tatai Református Egyházmegye volt esperesének, a Pilismaróton 1977-től 2005-ig tartó szolgálata, Pilismarót egészéért kifejtett munkája elismeréséül „Pilismarót Község Díszpolgára” kitüntető címet adományozta.

Tovább »

Dr. Hunyadi Mátyás

Településünk 3. díszpolgára doktor úr lett. A díszpolgári cím adományozásáról Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 96/2016. (IX.07.) önkormányzati határozatával döntött.

Tovább »