Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás a fakivágás szabályairól

Tájékoztatás a fakivágás szabályairól

Az elmúlt időszakban több esetben okozott problémát Településünkön a fakivágás szabályainak nem megfelelő ismerete.

Ezért a jövőbeni problémák elkerülése érdekében tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet alapján fás szárú növényeket közterületen kizárólag jegyzői engedéllyel lehet kivágni.

A közterületen lévő fás szárú növények minden esetben az Önkormányzat tulajdonát képezik, függetlenül attól, hogy azokat ki ültette!

A közterületen lévő fa kivágásának engedélyezése iránt kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.

A kérelem 2021. január 1-től illetékmentes. 

Az ügyintézési határidő 21 nap (általános ügyintézési határidő), azonban a település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetében 45 nap.

Az eljárással kapcsolatosan bővebb információt, valamint kérelem nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak vagy honlapunkról letölthetik. A kérelem benyújtását követően minden esetben meggyőződünk a kérelem indokoltságáról, és ezt követően kerül sor a fakivágás engedélyezésére vagy megtiltására.

A fakivágási engedély megadása esetén a határozatban a kivágandó fa pótlásáról is rendelkezünk.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy aki fás szárú növényt jogellenesen kivág – a kivágott fa értékétől függően – az szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül.

A fás szárú növények védelme mindannyiunk közös érdeke, ezért kérjük, hogy környezetünk védelme, valamint az engedély nélküli fakivágások, esetleges feljelentések, bírságolások elkerülése érdekében szíveskedjenek a tájékoztatásban foglaltak megtartására fokozott figyelmet fordítani.

Tisztelettel:

Együd Bertalan
Jegyző