Hírek

Elérhetőségek

Pilismarót település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

infoblokk
Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018

Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Támogatás összege: 80.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Pilismarót település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.30.

Rövid összefoglaló:

Pilismarót Község Önkormányzata 80 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére.

A tervezett fejlesztés Pilismarót külterületén, a belterület védelmében valósul meg. A beruházás helyszíne egyrészt a Malom-patak medre, másrészt a településtől nyugati irányban található külterületi településrész.

A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos összegyűjtése és befogadóba vezetése, illetve elszikkasztása. Cél továbbá átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb csapadékesemények során az ingatlanok megóvása a vízkártól. Biztosítani kell, hogy a lehullott csapadék az utak, ingatlanok helyett az árkokban, vízelvezető vápában gyülekezzen össze.

A beruházás műszaki tartalma:

1. Malom-pataknál hordalékfogó keresztgát építése és partfalmegtámasztás kialakítása
2. Lejtő irányú útnál új vízelvezető földárok létesítése
3. Új áteresz létesítése a földárok és a szikkasztó árok összekötésére
4. Szikkasztó árok létesítése a lejtőre merőleges úton (hrsz.: 010)
5. Szikkasztó árok létesítése a lejtőre merőleges úton (hrsz.: 07)

A teljes építendő földárok hossza 1175 m, továbbá a Malom-patakon 40 m hosszban terméskőből kőszórásos partfalmegtámasztás létesül.