Hírek

Elérhetőségek

Közérdekű közlemény

Tisztelt Pilismaróti lakosok!

 

Közérdekű közlemény:

Szeretném Önöket tájékoztatni községünk helyzetéről.
Mind tudják az előzményeket, ezt most nem szeretném leírni.

2020.08.24 napján Pilismarót Község Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a polgármesteri munkakör Pénzügyi, Településfejlesztési bizottság elnökére hárul, az átadás átvétel ezen a napon megtörtént a Kormányhivatal kirendelt vezetői előtt.

Az új időközi választások 2020.11.08-ra volt kitűzve, de a 2020.11.06. Kormányrendelet Covid19 karantén helyzet meghiúsította.

Az idáig eltelt időszakban sem áll meg falunk vezetése. Hivatalunk jegyző asszonya és dolgozói tették a dolgukat.

2020.11.06. Jegyzőnk telefonon értesítette a Megyei Kormányhivatalt, hogy községünkben a jogrend nem állt helyre, mivel a választások elmaradtak. Aláíró ember nélkül maradt hivatalunk továbbra is, kinek tisztje lett volna községünk hivatalos dolgait aláírásával hitelesíteni. Ezt követően még három alkalommal értesítette levél formátumban megyei Kormányhivatalt. Visszaigazolás nem történt, így falunk sok dolga megoldatlan maradt, pl.: szociális támogatások, pályázatok, folyó ügyek intézése.

Hivatalunk folytatta munkáját, de jött egy rossz fintor életünkben. Jegyző asszony lemondott, áthelyezését kérte. Nehéz volt döntését elfogadni, de megértéssel kezeltük.

Megkértem hivatalunk dolgozóit, amíg ez a reménytelen helyzet áll fenn segítsék munkámat. Remélem és bízok benne, hogy a hivatal dolgozóinak emberi és minőségi munkáját, csak így lehet felmérni és tisztelni. A munkával eltelt idővel „köszönöm a segítséget”.

Eljött az idő. Megkeresésemre, térségünk képviselő urának segítőkész közbenjárásával megoldás született.

„Ezúton tájékoztatom: A Magyar Közlöny 2021.01.22 napján megjelent 2021. évi 11 számában közzétételre került a kormány veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 15/2021.(I.22.) Kormányrendelet. A Kormány- rendelet 1.§(1) bekezdése a) pontja értelmében „ha veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (IX.3.) Kormányrendelet szerinti vészhelyzet ideje alatt a polgármester tartós akadályoztatása vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén az alpolgármester-tisztsége megszűnésére tekintettel-nem gyakorolhatja a polgármester számára jogszabályban meghatározott-így különösen a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi_CXXVII. törvény 46.§(4) bekezdése szerinti – feladat - és hatásköröket a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester feladata-és hatásköreit-az alábbi sorrendben - a feladat-és hatáskörök gyakorlását vállaló, szervezeti és működési szabályzatban a települési önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban:képviselő testület) ülésének összehívására és vezetésére kijelölt önkormányzati képviselő gyakorolhatja.”

Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének az Önkormányzat Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet (Sz.M.Sz.) 13.§(1) bekezdése alapján a) pontja értelmében: „A polgármester és alpolgármester tartós akadályoztatása, valamint a tisztségek betöltetlensége esetén, az ülés összehívására és vezetésére a Pénzügyi, Településfejlesztési bizottság elnöke jogosult és köteles.”

Pilismarót 2021.01.25. Ez a helyzet a választások napjáig szól, míg a törvényes rend helyre nem áll.

2021.02.01-től a jegyzői állást, jogot tartó képviselőink és a hivatal dolgozói beleegyezésével Együd Bertalan úr látja el. Sok sikert a munkájához.

A védőnői alapellátást 2021.02.01-től Szabó Nagy Adél látja el.

E szép hivatás betöltéséhez minden jót kívánunk!

Megteszünk mindent falunkért!                                     

Hajrá Marót!

 

Bartal Achilles
Pénzügyi,településfejlesztési bizottság elnöke