Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény - Vadkárral kapcsolatos kapcsolattartó elérhetőségéről

Tisztelt Földhasználók!

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 78.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján a vadászatra jogosult a károk megelőzése érdekében köteles a földhasználók számára elérhető módon, a vadkárral kapcsolatos ügyekben hivatalos kapcsolattartót megadni.
Ezen Hirdetményben tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt-nek (székhely: 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6.), mint a 13-570950-512 kódszámú vadászterület vadászatra jogosultjának a hivatalos kapcsolattartója, a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészetéhez tartozó területen lévő települések valamennyi ingatlanán:

Név: Müller Szabolcs
Levelezési cím: Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészet (2028 Pilismarót, Ady E. u. 47.)
Telefonszám: 06-33-471-169
E-mail cím: muller.szabolcs@pprt.hu

Kérjük, hogy az Önök használatában álló ingatlanokra vonatkozó 2023. évi Őszi és 2024. évi tavaszi vetéstervet (községhatár, hrsz., terület, növénykultúra megnevezése) a kapcsolattartó részére a vadkár elhárítási intézkedések mielőbbi megkezdése miatt írásban elküldeni szíveskedjenek.

A vadkár megelőzése, a szükséges intézkedések megtétele és az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy a kapcsolattartó részére az általa is közölt elérhetőségeket szíveskedjenek megadni. 

Pilismarót, 2023. június 26. 

Pilisi Parkerdő Zrt. vadászatra
jogosult képviseletében
Csontos Dömötör erdészetvezető

 

 

 

 

 

Az önkormányzat jegyzője a Pilisi Parkerdő Zrt. képviseletre felruházott munkavállalójától a hirdetményt átvette és kötelezettséget vállal arra, hogy azt teljes terjedelmében, az alábbi időtartamban az önkormányzat hirdetőtábláján kifüggeszti, a kifüggesztést a lenti időtartamban ellenőrzi, és szükség esetén gondoskodik pótpéldány beszerzéséről. 

Kifüggesztés időpontja: 2023. július 07.
Levétel időpontja: 2024. július 07. 

Csatolmány(ok):