Hírek

Elérhetőségek

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pilismarót községben

EUPályázati azonosító: TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021
Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata
Támogatás Összege: 60.954.362 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt címe: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pilismarót községben
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.

Rövid összefoglaló:

Pilismarót Község Önkormányzata 53,8 MFt támogatást nyert el az egészségügyi alapellátásnak helyet biztosító rendelő épület felújítására Európai Uniós forrásból. Pilismarót község rendelőjében a gyermek és háziorvosi vegyes, valamint a védőnői ellátás áll rendelkezésre a település lakossága számára az egészségügyi alapellátások körében. A pályázat tárgya a Pilismarót, Köztársaság tér 3. szám alatti, hrsz. 268, önkormányzati tulajdonú, helyi értékvédelem alatt álló épület teljes felújítása, belső átalakítása, ahol jelenleg a község háziorvosa, az iskola-egészségügyi és a védőnői szolgálat megosztva tevékenykedik, továbbá egy szolgálati lakás is helyet kapott. A Pilismaróti Önkormányzat tulajdonában álló épület igen elavult és korszerűtlen, az önkormányzat már régóta szeretné felújítani. A szolgálati lakást is érinti az átalakítás, amelynek mérete csökken a rendelő javára.

A település önkormányzata ezért támogatási kérelmet nyújtott be a rendelő épületének fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, valamint az alapellátáshoz kapcsolódóan eszközök beszerzésére. A benyújtott pályázat 2020-ban támogatásban részesült.

A jelenlegi rendelő épület kialakítása, alaprajzi elosztása a mai kor igényeinek, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem felel meg. Ezért a projekt keretén belül korszerűsíteni szeretné az önkormányzat a háziorvosi rendelőt és a védőnői szolgálatot, valamint a szolgálati lakást. Az orvosi rendelő és védőnői szolgálat átalakítás utáni hasznos alapterülete 94,89 m2, a szolgálati lakás hasznos alapterülete 57,57 m2 lesz. Teljesen új alaprajzi elrendezést kapnak a szolgálatok. A beruházás során megoldódik az intézmény projektarányos akadálymentesítése is. A mozgáskorlátozottak számára kialakítandó mellékhelyiség is érdemi színvonaljavulást eredményez majd. Az elöregedett nyílászárók cseréje is megtörténik, de emellett két teljesen új mellékhelyiség is kialakításra kerül.

A fentieken túl a kötelező feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése történik meg a védőnő számára.

A beruházásra a tervezési folyamat és a közbeszerzési eljárás lezárását követően 2021-ben kerül sor.

A projekt eredménye egy a XXI. századi követelményeknek és a lakossági igényeknek megfelelő korszerű rendelő épület lesz.