Hírek

Elérhetőségek

Ebösszeírás 2021

Eb-összeírás 2021

Telefonszám: 06 33 508-170

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végez. Az ebek nyilvántartása elektronikus formában valósul meg.

Településünkön az eb-összeírás minden évben, folyamatosan történik. Az elektronikus nyilvántartásnak az ebek bejelentésére szolgáló, a hatósághoz beérkezett adatlapok képezik az alapját.

Az eb-összeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az eb-összeíráshoz összeállított adatlap, valamint az eb tulajdonosának, tartójának személyében történt változás, és az eb elhullása esetén szükséges bejelentéshez felhasználandó változás bejelentő adatlap beszerzése az eb tulajdonosok/eb tartók kötelezettsége.

Az eb-összeírólap beszerezhető papír alapon is az alábbi helyeken:

  • a Polgármesteri Hivatal (2028 Pilismarót,Rákóczi Ferenc u.15.),

Több eb esetén ebenként külön – külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni. Az adatlapot személyesen az ügyfélszolgálaton, a hivatal iktatójában és postai úton ajánlott küldeményként lehet benyújtani.

Kérjük az eb tartókat, hogy az eb tartásban bekövetkezett változást annak bekövetkezésétől számított 8 napon belül a fent meghatározott úton – az eb nyilvántartás aktualizálása érdekében – bejelenteni szíveskedjenek.

Aki az eb összeírással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, azaz az ebek összeíráshoz az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján kidolgozott adatlapon nem jelenti be határidőre kutyáját, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján ebenként 30.000,- forinttól  90.000,- forintig terjedő bírság megfizetésére kötelezhető.

Az eljárás során alkalmazandó jogszabály:
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet

Formanyomtatvány letöltése: Formanyomtatvány(pdf)

Csatolmány(ok):