Hírek

Elérhetőségek

Angol nyelv szakos tanárt keresnek a Bozóky Mihály Áltatános Iskolába

Esztergomi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet

Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola

angol nyelv szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2028 Pilismarót, Rákóczi utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

angol nyelv szakos tanári feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, angol nyelv szakos tanár, büntetlen előélet cselekvőképesség az alkalmazás feltétele 90 napnál ne m régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy apályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését kizárja.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz
  • a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31,

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábiánné Gyimesi Lívia intézményvezető nyújt, a +36 30 232 2967-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2028 Pilismarót, Rákóczi utca 14. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/106/00593-7/2020, valamint a munkakör megnevezését: angol nyelv szakos tanár.
  • Elektronikus úton Fábiánné Gyimesi Lívia intézményvezető részére a bozokyiskola2020@gmail.com E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Csatolmány(ok):