Hírek

Elérhetőségek

Ajánlás Pilismarót története 1914 – 1946 között című könyvhöz

Lukácsné Varga Eszter középiskolai történelemtanár szülőfaluja, Pilismarót iránti szeretetének és megbecsülésének újabb tanúságát jelenti ez a kézirat, amit megjelentetésre ajánlok. A szerző nyugdíjas tanárként tűzte maga elé azt a célt, hogy szülőföldjének történetét felkutassa, és könyv formájában megőrizze a jövő nemzedékei számára. Példa értékű tevékenységének eredményeként jelentek meg a község anyagi támogatásával Pilismarót történetének I. és II. kötete, egy lexikon méretű monográfia „A letűnt paraszti világ nyomában, Pilismaróton”, valamint „A Pilismarót-Dömösi Református Társegyház története.”

A szerző a kötetek kéziratait ingyenesen, honorárium nélkül ajánlotta föl, amit a községi önkormányzat örömmel fogadott, és a könyvek kiadásának költségét eddig átvállalta, a lakosság pedig érdeklődéssel fogadta. Megbecsülésüket, köszönetüket Pilismarót díszpolgára cím adományozásával fejezték ki. A Pilismarót története 1914–1946 között című új munka kéziratának felajánlása most is megtörtént, kétséges azonban, hogy kiadásra kerül-e.

Annak idején nagy örömömre szolgált, hogy a Pilismarót néprajzáról szóló könyv lektori munkálataival engem bízott meg a szerző, most pedig az 1914-1946 közötti falutörténet lektorálását is rám bízta. Munkám során elsősorban a szerkezeti elrendezéséhez, stilisztikájához, stb. igyekeztem javaslatokat tenni. Olvasás közben a falu történetének száraz tényei szinte megelevenedtek, emberközeliek lettek, nemcsak adathalmaz volt, hanem maga a megélt valóság, a mindennapok és a sorsfordító események. Mindezt sok fotó is illusztrálta.

A tervezett könyv tartalma eleven, mert megmutatja, hogy a történelem tulajdonképpen emberi sorsok füzére, összessége, amelyekből tanulhatunk, okulhatunk a jövőre nézve. Ezek a sorsok a szöveg olvasása közben egy közösség sorsává egységesednek. Láthatjuk, hogy a közösség, jelen esetben Pilismarót, hogyan tudta átvészelni a legnehezebb időket. Megismerhetjük a község egykori vezetőit és a lakosság olyan egyéniségeit, akik kitartottak a község érdekeinek képviselete mellett. Ezért tartom a könyv tartalmának megismerését hasznosnak és becsülendőnek minden mai pilismaróti lakos számára.

További értéke a kéziratnak, hogy nem foglal állást, nem személyeskedik. A megértést vagy a bírálatot az olvasóra bízza. Kitartó munkával összegyűjtött nagy mennyiségű adaton alapszik, forrásainak gondos megjelölésével.

Ez a munka példa lehet más települések számára is, ahol még nem kutatták ilyen mélységig ennek a történelmi korszaknak az eseményeit, emberi sorsait. Pilismarót község pedig büszke lehet helytörténeti könyveire.

Mindezeket figyelembe véve és átgondolva ajánlom ennek az alapos, nagy léptékű munkának a megjelentetését és elolvasását.

Esztergom, 2023.01.23.  dr. Kövecses-Varga Etelka muzeológus, néprajzkutató

📷

Lukácsné Varga Eszter eddig megjelent könyvei:

fb